Η Wedding Planning Kalimera δίνει τις ανάλογες οδηγίες στο ζευγάρι για την καλύτερη
επιλογή της ορχήστρας και του τραγουδιστή που επιθυμεί και μεσολαβεί για την επίτευξη
της συμφωνίας.

Αν το ζευγάρι δεν επιθυμεί ζωντανή μουσική, μπορεί να διασκεδάσει τους καλεσμένους με
τις μουσικές επιλογές των DJs.

Πολλές φορές σ ένα γάμο συνυπάρχουν και οι δύο. Αυτό είναι καθαρά, επιλογή του
ζευγαριού.