Si në martesë, ashtu dhe në pagëzim, prindërit ofrojnë një dhuratë për nunin si shenjë e mirënjohjes dhe e dashurisë.

Një dhuratë simbolike për të kënaqur njeriun që u bë prind shpirtëror për fëmijën e tyre.

Dhurata mund të jetë një kristal, një dhuratë personale apo diçka tjetër me argjend ose flori.