GOTA SHAMPANJE

GOTA SHAMPANJE

Është momenti, kur çifti gjatë prerjes së tortës, shijon shampanjë për të uruar të gjithë. Gotat e
shampanjës duhen të jenë elegante sa edhe çifti jonë. Ato mund të dekorohen sipas stilit të
dekorit të dasmës dhe të kompletojnë gjithë atmosferën.

Select your currency