KONFETA PAGËZIMI PËR VAJZË

KONFETA PAGËZIMI PËR VAJZË

Gjithçka duhet te jetë e kombinuar dhe në harmoni të plotë, duke u nisur nga ftesat, tek konfetat dhe deri te detaji i fundit. Konfetat shpërndahen tek të ftuarit kur përfundon misteri I pagëzimit. Konfetat për vajzat mund të kenë ngjyra të shumëllojshmë, kombinime dhe dizajn në varësi me ftesat dhe dekorin. Zgjidhni nga gama e madhe e Kalimera by Olga dhe rezultati do të jetë një magji!

[wcpscwc_pdt_slider cats="595"]

Meow Gallery: There was an error while building the gallery. Check your PHP Logs.

Select your currency