DEKORI

DEKORI

Dekori I kishës dhe i sallës, kompleton gjithë organizimin e pagëzimit. Dekori bëhet në varesi
me gjithë konceptin e pagëzimit. Olga dhe stafi e Kalimera by Olga ju garanton një dekor, qoftë
të kishës, qoftë të sallës që do të mahnit juve dhe të ftuarit tuaj.

Select your currency