KUTI ME SENDET E PARA TË BEBIT TUAJ

KUTI ME SENDET E PARA TË BEBIT TUAJ

Dhe mbërrin ajo orë që jeni në fazën e përgatitjes të sendeve të para të bebit tuaj. Keni
mbledhur rrobat, peshqirat dhe aksesorët e tij dhe dëshironi kutinë e posaçme. Ne krijojmë
kutinë më të bukur për sendet e para të bebit tuaj pse jo edhe të gjitha gjërat e nevojshme që
duhen për ditët e para në spital, më pas në këtë kuti ju ruani të gjitha gjërat e veçanta nga bebi
juaj dhe ia dhuroni ti ketë si kujtim kur të rritet.

Select your currency