LLAMBADHA

LLAMBADHA

Dy qirinjtë që vendosen në krahë të tryezës së shenjtë me Ungjillin, digjen nga fillimi
deri në fund të sakramentit (misterit). Ato simbolizojnë gjuhët e zjarrta të Rrëshajëve,
si dhe zbritjen e Shpirtit të Shenjtë që u jep Ndriçim Hyjnor të porsamartuarve.

Select your currency