FATSJELLËSA

FATSJELLËSA

Si mund të hyj Viti i Ri dhe të mos e presim atë me një fatsjellës në shtëpinë tonë?!
Krijojmë për ju fatsjellësa më të bukura që do ti mbani në kënd që ti shikojnë të gjithë, si një
shegë e stolisur, një degë ulliri e përpunuar dhe e stolisur, një degë kanelle e shoqëruar me
detaje të tjera natyrore dhe metalike.

Select your currency