JASTËK UNAZASH

JASTËK UNAZASH

Unazat e nuses dhe të dhëndrit janë ato që lidhin njërin me tjetrin në jetë. Një jastëk i
bukur unazash përbën një aksesor të rëndësishëm dhe kompleton gjithë dekorin e
dasmës.

Rrethi është një formë pa fillim, mes dhe fund dhe simbolizon përjetësinë. Unazat e
martesës tregojnë zinxhirin e pandërprerë të brezave përmes bashkimit të
përjetshëm të çiftit dhe simbolizojnë dashurinë e përjetshme, fuqinë e marrëdhënies
dhe bashkimin e burrit me gruan. Ata janë simbole të fuqisë dhe nderit.
Në kohët antike, burri me unazën i dha fuqinë gruas së tij për të filluar në shtëpinë e
tij. Unazat e martesës janë zakonisht ari, sepse ari si material është i pathyeshëm, i
pastër dhe i papërlyer. Prandaj dhe ato duhet të vendosen në jastëqe me materiale
cilësore kur dorezohen tek cifti para altarit.

Select your currency